Български English Deutsch Руский

Винопроизводителите в Мелнишкия край създадоха карта с винени маршрути

Източник: DiVino
Винопроизводителите от Мелнишко направиха карта, която предлага интересен общ поглед върху региона, както и многобройни идеи за винен туризъм. На картата, наречена Винени маршрути Мелник, със симпатични иконки са отбелязани както винарните, които са отворени за посетители (Вила Мелник, Дамяница, Златен Рожен, Орбелия, Орбелус, Рупел, Синтика), така и останалите винопроизодители (Виа Верде, Вила Илия, градини и лозя Капатово, Мелнишка ласка, изба Ново Кономлади, При Шестака, Свети Врач, Стримон, изба Хърсово), които имат само лозя или лозя и дегустационни зали в района. На гърба на картата е дадена и допълнителна информация за винопроизводителите, детайли за контакт и географски координати.


Винените маршрути в Мелнишко са допълнени и с някои други места, свързани с виното, като Музеят на виното в Мелник, Кордопуловата къща, магазина Wine Gallery с най-богатата колекция вина от местни производители, както и първия вино-бар в Сандански. Показани са и многобройните природни и културни забележителности на района, така че посетителите на региона да са възможно най-улеснени в избора си на маршрут. За това може да помогне и фейсбук страницата на туристическата карта. За пълното удоволствие от посещението в региона е важно да се избере и подходящото време, защото интересните местни събития се случват непрекъснато. Най-скорошните са Фестивалът на мелнишкото вино и празуването на Трифон Зарезан във винарска изба Вила Мелник.


Картата се разпространява безплатно в специализирани винени обекти и информационни центрове. Тя може да бъде свалена и в електронен вариант:

Винени маршрути Мелник - Лице, Гръб


specific period
add title add title