Български English Deutsch Руский

Hotel
Zlaten Rozhen

Rozhen Village
Sandanski Municipality
2820 Bulgaria
+ 359 879 801 300
Galya Batsova
hotel@zlatenrozhen.bg

Winecellar
Zlaten Rozhen

Kapatovo Village
Petrich Municipality
2872 Bulgaria
+ 359 884 998 709
Dimitar Petkov
winery@zlatenrozhen.bg

Partners